Người online: 322

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Hoàng Đức Chính

  Tên thường gọi: Hoàng Đức Chính

  Ngày sinh: 16/5/1981

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn , Hoà Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phú Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phú Hà

  Ngày sinh: 17/3/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Trương Thị Mai

  Tên thường gọi: Trương Thị Mai

  Ngày sinh: 23/1/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sử, luật; Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

 • Họ và tên: Đặng Bích Ngọc

  Tên thường gọi: Đặng Bích Ngọc

  Ngày sinh: 29/9/1980

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế và luật quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Cao Sơn

  Ngày sinh: 9/5/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

 • Họ và tên: Ngô Văn Tuấn

  Tên thường gọi: Ngô Văn Tuấn

  Ngày sinh: 2/8/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính tín dụng; Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15