Người online: 230

Họ và tên: U Huấn

Tên thường gọi: U Huấn

Ngày sinh: 22/1/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Xơ-đăng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà , Kon Tum

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Ngày vào đảng: 4/7/2006

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh