Người online: 165

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk
2 Phan Văn Xựng 7/3/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Thái Thu Xương 31/12/1975 Nữ Hậu Giang
4 Nguyễn Thị Như Ý 2/11/1973 Nữ Đồng Nai
5 Tạ Thị Yên 18/11/1972 Nữ Điện Biên
6 Đỗ Văn Yên 10/7/1968 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
7 Phạm Thị Hồng Yến 7/8/1975 Nữ Bình Thuận
8 Nguyễn Thị Yến 14/8/1965 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
9 Trần Kim Yến 3/8/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10