Người online: 381

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Mai Thoa 5/7/1974 Nữ Hải Dương
2 Nguyễn Hữu Thông 25/11/1981 Nam Bình Thuận
3 Bùi Xuân Thống 17/4/1976 Nam Đồng Nai
4 Trần Khánh Thu 26/11/1982 Nữ Thái Bình
5 Phan Thị Nguyệt Thu 29/9/1974 Nữ Hà Tĩnh
6 Lý Anh Thư 5/5/1976 Nữ Kiên Giang
7 Nguyễn Văn Thuận 8/12/1965 Nam TP Cần Thơ
8 Nguyễn Văn Thuận 15/1/1958 Nam Ninh Thuận
9 Trần Đức Thuận 20/9/1968 Nam Nghệ An
10 Trần Văn Thức 20/12/1969 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10